Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anoplodera rufipes (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący środkową i południowo-wschodnią część Europy, docierający na wschód do południowej części Uralu, Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii i północnego Iranu. W środkowej Europie zasiedla głównie tereny górzyste. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Bionomia tego gatunku jest poznana bardzo słabo, a niższe postacie rozwojowe nie są dotychczas opisane. Zasiedla lokalnie lasy liściaste i mieszane. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do lipca. Występują głównie na kwiatostanach roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) oraz na kwiatach głogów — Crataegus L., dębów — Quercus L., malin — Rubus L., śliwy tarniny — Prunus spinosa L., jarząbu pospolitego — Sorbus aucuparia L., derenia świdwy — Cornus sanguinea L. i rutewki żółtej — Thalictrum flavum L. Jako drzewa żywicielskie larw piśmiennictwo podaje: dęby — Quercus L., buk — Fagus L., brzozy — Betula L. i topole — Populus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Helm 1901), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Schreiber 1906, Schmidt G. 1952, Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1917, Stobiecki 1939), Warszawa-Natolin (Stobiecki 1939); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Fein i Kletke 1884, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Polentz 1939b, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Borowa koło Oleśnicy (Gruszka A.*); Górny Śląsk: Obora koło Raciborza (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870), Racibórz (Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960), Łódź-Łagiewniki (Śliwiński i Lessaer 1970); Góry Świętokrzyskie: Słupia Nowa (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Żdżanne woj. Chełm (Wańkowicz 1878), Ameryka i Smoligów koło Mircza (Ziarko S.*); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856); Beskid Zachodni: Cieszyn (Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925), Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Rendschmidt 1846b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)