Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii aż do krajów śródziemnomorskich, docierający na wschód prawie do Uralu, notowany ponadto z zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, wykazywany z nielicznych, przeważnie pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Występuje w świetlistych drzewostanach dębowych i bukowych. Bionomia tego gatunku poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i przeżywają do lipca. Chrząszcze występują głównie na pobrzeżach lasów i przesiekach, gdzie spotyka się je przeważnie na rosnących w półcieniu kwitnących krzewach i bylinach. Jako rośliny żywicielskie imagines w piśmiennictwie wymieniano: głogi — Crataegus L.; dzikie bzy — Sambucus L., maliny — Rubus L., ligustry — Ligustrum L., kozłki — Valeriana L., świerząbki — Chaerophyllum L., rutewkę żółtą — Thalictrum flavum L. i wiązówkę błotną — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. oraz ogólnikowo rośliny baldaszkowate (Umbelliferae) i złożone (Compositae). Larwy odbywają rozwój w zmurszałym drewnie dębów — Quercus L., buka — Fagus L., grabu — Carpinus L. i olsz — Alnus Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Timm 1915, Schulz C. 1923); Pojezierze Pomorskie (Kniephof 1913, Lüllwitz 1916, Sulma 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dziewicza Góra koło Poznania (Tomalak 1984); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985), Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1954c), Leśna, Podcerkiew, Czerlonka (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1912, Kolbe W. 1919, Polentz 1936d, Polentz 1936e, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908), okolice Krakowa (Sulma 1931), Kraków-Bielany (Śliwiński i Lessaer 1970); Góry Świętokrzyskie (Sulma 1931), Wola Szczygiełkowa woj. Kielce (Śliwiński 1961), Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Ameryka koło Mircza (Ziarko S.*); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Łomnicki M.A. 1886); Nizina Sandomierska: Łukawiec koło Lubaczowa (Śliwiński i Lessaer 1970), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Sudety Zachodnie: Szczawno-Zdrój (Letzner 1871), Wleń (Gerhardt 1891, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910), Jaskulin koło Dobromierza (Nowakowski E.*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925, Sulma 1931), okolice Gorlic (Sulma 1931), Mokra koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Pieniny: okolice Szczawnicy (Hildt 1917, Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1828, Schilling i Rendschmidt 1833, Zebe G. 1853, Schilsky 1909, Gerhardt 1910c, Kuhnt 1912, Tischler 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Sudety» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)