Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Corymbia maculicornis (De Geer, 1775)
Opis w KFP:
[tom 15]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie od wschodnich Pirenejów, Alp Południowych, Bałkanów i Kaukazu przez całą środkową część kontynentu aż do najdalszych lesistych prowincji Fennoskandii i europejskiej części ZSRR. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry. Jest gatunkiem pospolitym, ale stosunkowo rzadko notowanym. Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane, w górach docierając do górnej granicy lasu. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Pojaw imagines zaczyna się w maju i trwa do lipca, w wyższych położeniach górskich trwa jeszcze w sierpniu. Chrząszcze odżywiają się pyłkiem kwiatowym roślin zielnych rosnących na pobrzeżach lasów, przesiekach, łąkach i drogach śródleśnych. Spotyka się je głównie na malinach — Rubus L., złocieniach — Chrysanthemum L. i różnych baldaszkowatych — Umbelliferae, zwłaszcza na podagryczniku pospolitym — Aegopodium podagraria L. Rozwój larwalny odbywa w martwym, przegrzybiałym drewnie drzew liściastych i iglastych, głównie w leżących na ziemi gałęziach, wykazujących znaczny stopień rozkładu.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 15 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Horion 1974
KFP 15 Pojezierze Pomorskie Reineck 1919, Lipp 1937, Lipp 1940, Schmidt G. 1942, Horion 1975
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Horion 1974
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Puszcza Piska — Szeroki Bór Nunberg 1978
KFP 15 Pojezierze Mazurskie Ławiczek koło Skępego Gutowski J.M.*
KFP 15 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Schumann 1906, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Oko 1963, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984
KFP 15 Nizina Mazowiecka Tenenbaum 1913, Stobiecki 1939, Obarski 1960b, Burakowski i Nowakowski 1981b
KFP 15 Puszcza Białowieska Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985
KFP 15 Dolny Śląsk Wrocław Strojny 1974c
KFP 15 Wzgórza Trzebnickie Siemianice koło Kępna Gutowski J.M.*
KFP 15 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856
KFP 15 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Jabłoński 1869, Stobiecki 1939
KFP 15 Wyżyna Małopolska Lgocki 1908, Śliwiński 1961, Dominik 1966c
KFP 15 Wyżyna Małopolska Lućmierz koło Zgierza, Poddębina i Lubiaszów woj. Piotrków Śliwiński Z.*
KFP 15 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Szujecki 1958b
KFP 15 Góry Świętokrzyskie rezerwat Mokry Las Nowakowski E.*
KFP 15 Wyżyna Lubelska okolice Puław Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925
KFP 15 Roztocze Ulów i Szarowola woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 15 Nizina Sandomierska Schaitter 1870, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983
KFP 15 Sudety Zachodnie Maciejowiec koło Jeleniej Góry Śliwiński Z.*
KFP 15 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 15 Beskid Zachodni Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Capecki 1976
KFP 15 Beskid Wschodni Jaszczew koło Krosna Jabłoński 1869
KFP 15 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925
KFP 15 Bieszczady Ustrzyki Górne, Wetlina Skalski 1967, Śliwiński i Lessaer 1970
KFP 15 Bieszczady po kilka stanowisk Gutowski J.M.*, Tarnawski D.*
KFP 15 Pieniny Kinel 1919, Strojny 1968
KFP 15 Pieniny Czertezik Tarnawski D.*
KFP 15 Tatry Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975
KFP 15 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Starzyk J.R. 1968b
KFP 15 «Pomorze» Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1951, Horion 1974
KFP 15 «Śląsk» Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 15 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 15 «Beskidy» Heyrovský 1930
KFP 15 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886
KFP 15 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873