Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Judolia (Judolia) sexmaculata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek północnoholarktyczny, rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, na Syberii, w północnych częściach Mongolii i Chin oraz w Korei, Japonii i Ameryce Północnej. W Europie wykazuje borealno-górski typ rozsiedlenia; w Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, a w środkowej Europie zasiedla zwarcie obszary górzyste, docierając w Alpach do około 2500 m n.p.m., na terenach nizinnych jest spotykany rzadko na nielicznych stanowiskach. W Polsce jest wykazywany stosunkowo rzadko, przeważnie łowiony w pojedynczych okazach, z niektórych terenów znany na podstawie znalezisk z ubiegłego stulecia. Zasiedla drzewostany iglaste i mieszane. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i trwa do sierpnia. Chrząszcze karmią się pyłkiem roślin baldaszkowatych (Umbelliferae), jarząbu pospolitego — Sorbus aucuparia L., wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim., malin — Rubus L., kalin — Viburnum L., ostrożeni — Cirsium Mill. i tawuł — Spiraea L. Samica składa jaja w szczeliny kory na obnażonych martwych korzeniach i na szyjach korzeniowych martwych, stojących drzew oraz na pieńkach. Larwy początkowo żerują pod korą, później w drewnie. Starsze larwy, po drugim zimowaniu, w maju-czerwcu sporządzają komorę poczwarkową na końcu chodnika, w przyziemnej części szyi korzeniowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Sławno (Horion 1956b); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879), Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy — Jeziory (Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985), Czerlonka, Leśna (Śliwiński Z.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Bach 1856); Wyżyna Małopolska: rezerwat Wykus koło Suchedniowa (Nowakowski E.*); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Scholz R. 1902, Heyrovský 1930), Duszniki-Zdrój (Śliwiński Z.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856), Góry Kłodzkie (Horion 1974); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Stobiecki 1939, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Braniów woj. Krosno (Trella 1925), Turnica koło Przemyśla (Trella 1938); Pieniny (Łomnicki M.A. 1866, Sulma 1931, Strojny 1968); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Kinel 1919, Heyrovský 1930, Sulma 1930, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1975), Dolina Tomanowa (Śliwiński Z.*); Polska (Kulwieć 1907); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1832, Rendschmidt 1846b, Schilling i Rendschmidt 1833, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1912, Hildt 1917, Winkler A. 1929b, Heyrovský 1930); «Sudety» (Hildt 1917); «Beskidy» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Reitter 1912, Hildt 1917, Heyrovský 1930); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)

Uwagi:
«Beskidy»: — terra typica! dla Leptura sexmaculata a. Rybinskii Reitt.