Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Judolia (Pachytodes) erratica (Dalman in Schönherr, 1817)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w południowej części środkowej Europy oraz w Europie Południowej, na wschód docierający do Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii i Jeniseju. W środkowej Europie występuje głównie na ciepłych stanowiskach. W Polsce jest chrząszczem mało znanym i rzadko znajdowanym, notowanym tylko ogólnikowo ze Śląska i z Tatr oraz z nielicznych stanowisk w czterech południowych krainach. Zasiedla świetliste drzewostany liściaste i mieszane, głównie pobrzeża lasów i pojedynczo stojące drzewa. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i występują do sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada na czerwiec-lipiec. Chrząszcze spotyka się na kwiatach krwawnika pospolitego — Achillea millefolium L., roślin baldaszkowatych — Umbelliferae, złożonych — Compositae, dzikich bzów — Sambucus L., i janowców — Genista L. Samica składa jaja w cienkie, powierzchniowe lub płytko w glebie położone korzenie pieńków i martwych lub obumierających brzóz i dębowi Po dwu- lub trzykrotnym przezimowaniu larwa opuszcza wiosną korzeń i przenosi się do gleby, gdzie sporządza komorę poczwarkową.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: okolice Lublina (Kuntze i Noskiewicz 1938); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1876, Heyrovský 1930, Kuntze i Noskiewicz 1938), Babia Góra (Hildt 1917, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Zawadzki Ż.*); Beskid Wschodni: Winna Góra koło Przemyśla (Trella 1925), okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938); Tatry (Hildt 1917); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Plavilstshikov 1936); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Leder 1872, Kraatz 1876, Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Heyrovský 1928, Tenenbaum 1938); «Beskidy» (Reitter 1912, Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
«Beskidy»: — terra typica! dla Leptura erratica a. 5-punctata Reitt.