Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenurella bifasciata (Muller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód przez Syberię Zachodnią do północnej Mongolii i Zabajkala, wykazywany ponadto z Azji Mniejszej, Kaukazu i Armenii. W Polsce jest znany głównie z terenów nizinnych i pagórkowatych, na obszarach górzystych rzadko i sporadycznie znajdowany, nie notowany jeszcze z Sudetów, Bieszczadów, Pienin i Tatr. Jest gatunkiem ciepłolubnym, występującym na nasłonecznionych stanowiskach w jasnych drzewostanach mieszanych, na pobrzeżach lasu, na suchych polanach, łąkach przyleśnych i zboczach kserotermicznych. Imagines pojawiają się w czerwcu i spotykane są do sierpnia, przeważnie w czasie słonecznej pogody na kwiatach podagrycznika zwyczajnego — Aegopodium podagraria L., tawuł — Spiraea L., krwawników — Achillea L., marchwi — Daucus L., rumianków — Matricaria L., róż — Rosa L., mikołajków — Eryngium L. i in. Samica składa jaja w szczeliny kory przyziemnych części cienkich, martwych drzew liściastych i iglastych. Larwa początkowo żeruje pod korą, później wdraża się w drewno, gdzie drąży chodnik wzdłuż słoi pnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Horion 1974); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919, Timm 1929, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1942, Lipp 1937, Lipp 1940); Pojezierze Mazurskie (Vorbringer 1896, Vorbringer 1902, Kinel 1919, Horion 1974, Nunberg 1978), Puszcza Augustowska — Mikaszówka (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Schmidt G. 1952, Bałazy i in. 1974, Horion 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Miszek koło Bobrownik, Gniewkowo (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka (Ciszkiewicz 1936, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska: oddział 355C 468B, 521D, 547B (Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk: Kup. woj. Opole (Kelch 1846, Roger 1856), Wrocław, Pątnów Legnicki (Burakowski B.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1873), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Śliwiński 1961, Dominik 1966c), Lubiaszów woj. Piotrków (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Nart, Zielone i Sabaudia woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Łasochy koło Suśca (Tarnawski D.*); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925), Rzepedź (Śliwiński i Lessaer 1970), Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)