Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony od Europy Południowej aż po Wyspy Brytyjskie, Danię i południowe prowincje Skandynawii (nie znany jeszcze z Finlandii i Karelii), notowany również z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii i północnego Iranu. W Polsce, prócz wyższych partii górskich, występuje prawdopodobnie w całym kraju, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z niektórych krain; na ogół znany z nielicznych stanowisk w poszczególnych krainach. Znajomość bionomii tego dość pospolitego gatunku jest wciąż niedostateczna. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia. W czasie ciepłej, słonecznej pogody chrząszcze odbywają loty i karmią się pyłkiem kwiatów malin — Rubus L., dereni — Cornus L. i roślin baldaszkowatych — Umbelliferae. Mimo wzmianek w piśmiennictwie o spotykaniu larw w murszejącym drewnie brzóz — Betula L. i leszczyny — Corylus L., nie opisano dotychczas niższych postaci rozwojowych. Według własnych obserwacji gatunek zasiedla drzewostany liściaste i mieszane, przeważnie nasłonecznione pobrzeża lasu i zarośli. W zależności od warunków siedliskowych cykl rozwojowy trwa jeden rok lub dwa lata. Larwy znajdowano w murszejącym drewnie, przeważnie cienkich gałęzi o średnicy 1-3 cm, dębu — Quercus L., olszy — Alnus Mill. i leszczyny — Corylus L. Larwa sporządza w maju-czerwcu komorę poczwarkową na końcu chodnika (B. Burakowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Lipp 1935), Sicko koło Recza (Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1942); Pojezierze Mazurskie: Ornowo koło Ostródy (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Tumm 1904, Gerhardt 1910, Hildt 1917, Dorn 1919, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Ciszkiewicz 1929, Bogucka-Kaster 1971, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Bolechowo i Zielonka koło Poznania (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: Urle i Czarna Struga woj. Warszawa (Hildt 1917), Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b), Bulkowo koło Pułtuska, Kampinoski Park Narodowy — Sadowa, Łomna-Las (Nowakowski E.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Strojny 1974c), Dunino koło Legnicy, Raszowa Mała i Zimna Woda koło Lubina (Burakowski B.*), góra Radunia koło Sobótki (Tarnawski D.*); Górny Śląsk: Zaborze koło Oświęcimia (Stobiecki 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Poddębina i Modlica woj. Łódź (Śliwiński 1961), rezerwat Wykus koło Suchedniowa (Nowakowski E.*), Szałas koło Sędziszowa, kilka stanowisk woj. Piotrków (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: Ameryka koło Mircza, Niemce koło Lublina (Ziarko S.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Sudety Zachodnie: Mieroszów (Rendschmidt 1830), Maciejowiec koło Lwówka Śląskiego (Śliwiński 1961); Beskid Zachodni: Barania Góra (Kotula 1873, Nowicki M. 1873), Szczyrk (Śliwiński Z.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)