Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Molorchus (Linomius) umbellatarum (Schreber, 1759)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący głównie w środkowej Europie oraz sporadycznie poławiany w Europie Południowej oraz w południowej części Europy Północnej, docierający na wschód do Uralu Południowego, Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii i Iranu. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Cykl rozwojowy dwuletni. Rójka odbywa się od maja do lipca. Chrząszcze odwiedzają kwiaty drzew i krzewów z rodziny różowatych — Rosaceae oraz bylin baldaszkowatych — Umbelliferae. Samica składa jaja na cienkie osłabione lub usychające gałązki i pędy o średnicy 0,5-2,0 cm głogów — Crataegus L., malin — Rubus L., róży dzikiej — Rosa canina L., derenia świdwy — Cornus sanguinea L., kaliny koralowej — Viburnum opulus L., oraz drzew owocowych, jak grusza pospolita — Pirus communis L. i jabłoni domowej — Malus domestica Borb. Młode larwy początkowo żerują w korze, potem pod korą, drążąc podłużne, kręte chodniki słabo odciskające się w bielu. Na drugi rok larwy wgryzają się w drewno i sporządzają komorę poczwarkową. Po przygotowaniu komory larwa w niej przezimowuje, a wiosną w kwietniu-maju przepoczwarcza się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879), Stegna woj. Elbląg (Brischke 1889); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1936, Lipp 1937, Lipp 1940, Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schreiber 1906, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Hildt 1917, Stobiecki 1939), Warszawa (Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b), Dziekanów Leśny (Łoś K.*), Bulkowo koło Pułtuska (Nowakowski E.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930, Strojny 1974c), Oława (Gruszka A.*); Wzgórza Trzebnickie: Topolice woj. Wrocław (Gerhardt 1898); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Müller E. 1888, Müller E. 1888b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Stobiecki 1939), Mydlniki koło Krakowa (Strojnowski 1977), Kraków-Las Wolski (Śliwiński Z.*); Wyżyna Małopolska: Kruszyna woj. Częstochowa (Lgocki 1908), rezerwat Milechowy (Nowakowski E.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925), Ameryka koło Mircza (Ziarko S.*); Roztocze: góra Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Gawłówek woj. Tarnów (Kotula 1873), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Sławniowice woj. Opole (Reitter 1870), Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Wola Węgierska i Prudnik woj. Przemyśl (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Krościenko, Pieniński Park Narodowy (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1974); «Prusy» (Zebe G. 1853, Horion 1974); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Kuhnt 1912, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)