Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ropalopus macropus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący głównie w południowo-wschodniej Europie, Azji Mniejszej, na Kaukazie i w północnym Iranie, wykazywany także z nielicznych stanowisk w środkowej Europie oraz jednej południowej prowincji Szwecji. W Polsce był rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, spotykany, przy czym z niektórych krain wykazano go tylko z jednego stanowiska albo wzmianki o jego występowaniu opierają się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Zasiedla lasy liściaste i mieszane, zagajniki, zarośla, ogrody, parki i pojedynczo stojące drzewa przydrożne. Rozwój odbywa w cienkich pniach i gałęziach dębów — Quercus L., lip — Tilia L., wiązów — Ulmus L., wierzb — Salix L., głogów — Crataegus L., kasztana — Castanea Mill., śliwy tarniny — Prunus spinosa L. i drzew owocowych. Cykl życiowy jak u R. clavipes (Fabr.). Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i występują do lipca na pniach i gałęziach drzew żywicielskich, na stosach chrustu i płotach plecionych z gałęzi oraz na kwitnących krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Siebold 1847), Gdańsk (Horion 1951, Horion 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słońsk koło Ciechocinka (Ciszkiewicz 1929); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Śliwiński i Lessaer 1970, Burakowski i Nowakowski 1981b, Burakowski 1982), Warszawa-Młociny, rezerwat Las Kabacki (Łoś K.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1879e, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Pax 1916); Górny Śląsk: Trzepizury woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869, Wałecki 1974); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Zaitzev 1908, Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Nizina Sandomierska (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie: Kudowa-Zdrój (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Krosno (Gruszka A.*); Bieszczady: Dolina Rabego koło Baligrodu (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Szczawnica (Śliwiński i Lessaer 1970); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1879c, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1891c, Seidlitz 1891, Dietl 1896b, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Heyrovský 1930, Horion 1951)