Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, wykazywany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii i Iranu. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, na ogół notowany z pojedynczych miejscowości w poszczególnych krainach, tylko ze Śląska Dolnego znany z większej liczby stanowisk. Zamieszkuje drzewostany liściaste, zagajniki, zarośla, parki i ogrody występujące na terenach nizinnych i podgórzach. Zasiedla głównie dęby — Quercus L., rzadziej buka — Fagus L., graba — Carpinus L., wiązy — Ulmus L., leszczynę — Corylus L. i drzewa owocowe. Jaja są składane w szczeliny lub pod łuski kory, na nasłonecznionych miejscach grubych i cienkich pni oraz na gałęziach obłamanych lub ściętych i leżących na ziemi oraz na nie okorowanych złomach i słupach. Młoda larwa żeruje w wewnętrznej warstwie kory, drążąc podłużne, kręte, miejscami placykowate chodniki. Przed przepoczwarzeniem larwa wdrąża się w biel, gdzie w powierzchniowej warstwie drewna wyrabia wąską komorę poczwarkową. Komora poczwarkowa może być budowana, w przypadku żerowiska przebiegającego pod grubą korą, również w korze. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i występują do czerwca, głównie na drzewach żywicielskich, a nigdy na kwiatach. Dwuletni cykl rozwojowy może być niekiedy skrócony do jednego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Pieniężno (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schreiber 1906, Bałazy i Michalski 1982, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Burakowski i Nowakowski 1981b), Warszawa-Saska Kępa, Piaseczno (Hildt 1917), Warszawa-Bielany (Łoś K.*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1908); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Dobroszyce koło Oleśnicy (Koehler i in. 1959), Borowa koło Oleśnicy (Gruszka A.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Horion 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kinel 1919); Wyżyna Małopolska: Rytwiany koło Staszowa (Varendorff 1917b), Modlica woj. Łódź (Śliwiński 1961), Łódź (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Sudety Zachodnie: Wałbrzych (Gruszka A.*); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), Drogomyśl (Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1850, Kuhnt 1912, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)