Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlorophorus sartor (Müller O.F. in Allioni, 1766)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, docierający na wschód do środkowej Wołgi, Uralu Południowego i dalej przez Syberię aż do Chabarowska, notowany ponadto z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii, Turkmenii i północnego Iranu. W środkowej Europie jest chrząszczem ciepłolubnym, występującym na terenach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na glebach wapiennych i na nasłonecznionych zboczach. W Polsce jest chrząszczem rzadkim, znanym tylko z 7 krain, przy czym z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Sandomierskiej, Sudetów Wschodnich i Beskidu Zachodniego notowanym na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Występowanie Ch. sartor (O. F. Müll.) w tych krainach wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna, się od połowy maja i trwa do sierpnia; poławiano je na kwiatach derenia świdwy — Cornus sanguinea L., dzikich bzów — Sambucus L., krwawników — Achillea L., ostów — Carduus L. oraz na kwiatostanach baldaszkowatych — Umbelliferae. Rozwija się w martwym drewnie pni i gałęzi kasztana — Castanea Mill., dębów — Quercus L., oraz robinii akacjowej — Robinia pseudacacia L., Larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1880); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Fein i Haase 1881, Schreiber 1906, Schumann 1906, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Schmidt G. 1952, Griep 1956, Horion 1974); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910b, Gerhardt 1910d); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Wschodnie: Sławniowice woj. Opole (Reitter 1870); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Plavilstshikov 1940); Polska Północna (Kuntze R. 1931c); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1974); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Pfeil 1857, Horion 1951, Horion 1974); «Prusy Wschodnie» (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1891, Plavilstshikov 1940); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Gravenhorst 1836, Zebe G. 1853, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Aurivillius 1912, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Wschodnie» (Hildt 1917); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Nysa — locus typicus! dla Clytanthus sartor v. griseus Gerh., Żarów (Z. Śliwiński*)