Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Rozpowszechniony w niemal całej Europie od krajów śródziemnomorskich aż po Wyspy Brytyjskie, południową Norwegię i środkową Szwecję, docierający na wschód przez Ukrainę do Zakaukazia, gdzie już jest bardzo rzadko spotykany. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając do około 2000 m n.p.m. Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane, zagajniki, parki i ogrody owocowe. Rójka odbywa się w maju-czerwcu, a pojedyncze imagines spotyka się jeszcze do sierpnia. Poławia się je na kwiatach dzikich bzów — Sambucus L., głogów — Crataegus L., dereniów — Cornus L., tawuł — Spiraea L. i śliwy tarniny — Prunus spinosa L., poza tym na drewnie sągowym drzew liściastych oraz od września do wiosny w komorach lęgowych wyrobionych w bielu. Rozwój larwalny odbywa się w twardym, suchym drewnie drzew i krzewów liściastych. Jako drzewa żywicielskie piśmiennictwo podaje: buk — Fagus L., grab — Carpinus L., klony — Acer L., dęby — Quercus L., olsze — Alnus Mill. lipy — Tilia L., gruszę — Pirus L., robinię akacjową — Robinia pseudacacia L., leszczynę — Corylus avellana L., dziki bez koralowy — Sambucus racemosa L. i trzmielinę zwyczajną — Evonymus europaea L. Generacja co najmniej dwuletnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Kleine 1940, Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie (Lipp 1935, Lipp 1940, Griep 1939, Capecki 1969); Pojezierze Mazurskie (Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Tumm 1904, Schreiber 1906, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Śliwiński i Lessaer 1970, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Bałazy i in. 1979, Gutowski 1984b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b, Burakowski 1982); Podlasie: Rudka koło Mińska Mazowieckiego (Burakowski B.*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930, Capecki 1969, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Capecki 1969); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Śliwiński 1961, Dominik 1966c); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Capecki 1969); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1904, Jakobson 1915b, Hildt 1917), Wojsławice woj. Chełm (Ziarko S.*); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Capecki 1969); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Kotula 1874, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Roubal 1936, Pawłowski J. 1967, Capecki 1969, Capecki 1977, Śliwiński i Lessaer 1970, Dominik 1971); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864), okolice Przemyśla (Trella 1925), Węgierka koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Trzy Korony (Strojny 1968), Krościenko nad Dunajcem (Capecki 1969); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Capecki 1969); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)