Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcadion scopoli (Herbst, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony od Jugosławii, Bułgarii i Rumunii aż do Węgier, Słowacji, Mołdawii, południowo-zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski, skąd jest znany z nielicznych stanowisk w trzech krainach, przy czym miejscowość Żdżanne koło Krasnegostawu jest w ogólnym obszarze rozsiedlenia najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem. W bieżącym wieku był znajdowany w Niecce Nidziańskiej i w okolicy Sandomierza, natomiast wzmianki o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżynie Lubelskiej opierały się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Gatunek ten zasiedla suche gleby lessowe, piaszczyste i wapienne, skąpo pokryte roślinnością trawiastą i kserotermiczną. Występuje głównie na nasłonecznionych zboczach pagórków, stokach parowów, skarpach rowów, ugorach, nieużytkach, miedzach i pobrzeżach dróg polnych. Bionomia tego gatunku jest znana tylko fragmentarycznie; brak jest dotąd danych dotyczących rozwoju i morfologii niższych stadiów rozwojowych, ale podobnie jak inne gatunki omawianego rodzaju, larwa D. scopoli (Herbst) żyje i przepoczwarcza się w glebie. Według własnych danych postacie dojrzałe ukazują się wczesną wiosną — pierwsze chrząszcze łowiono 13 IV, a ostatnie 3 VI, później w czerwcu i lipcu znajdowano tylko martwe osobniki. Chrząszcze odżywiają się tkankami liści i łodyżek traw. Kopulację obserwowano 16 i 21 V (Burakowski 1957).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany, Krzeszowice (Łomnicki M.A. 1866); Wyżyna Małopolska (Burakowski 1957, Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Kostrowicki 1966); Wyżyna Lubelska: Żdżanne koło Krasnegostawu, Nieledew koło Hrubieszowa (Wańkowicz 1878); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Plavilstshikov 1958, Starzyk J.R. 1968b)