Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Morimus funereus Mulsant, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony głównie w Europie Południowej, docierający na północ do Istrii, Węgier, Czechosłowacji, południowo-zachodniej Ukrainy i Mołdawii. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Omyłkowo wykazany ogólnikowo ze Śląska przeszło sto lat temu przez H. Ledera (1872) i później przez innych autorów wiadomość ta była bezkrytycznie powtarzana. F. Hildt (1917) podał błędną informację, jakoby dr Wierzejski znalazł tego chrząszcza w Kalinowicach pod Szczebrzeszynem, natomiast wiadomo, że A. Wierzejski zbierał w Kalinowcu, ale na Bukowinie (obecnie w Mołdawii). Ogólnikowe wzmianki o występowaniu we wschodniej Galicji i południowej Polsce opierały się na danych odnoszących się do terenu obecnie leżącego poza naszymi granicami. Zasiedla świetliste drzewostany liściaste i mieszane. Postacie dojrzałe ukazują się około połowy maja i są spotykane do sierpnia. Prowadzą skryty tryb życia. Ukazują się o zmroku i nocą i w tym czasie odbywa się kopulacja. Rozwój larwalny odbywa w korzeniach, szyi korzeniowej i w niższej partii pni drzew osłabionych lub obumierających, również w nie okorowanych pniakach oraz pniach leżących na ziemi. Larwy polifagiczne, żerują w drewnie dębów — Quercus L., buka — Fagus L., kasztana — Castanea Mill., topól — Populus L., wiązów — Ulmus L., klonów — Acer L. i jodeł — Abies Mill.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska Południowa (Plavilstshikov 1958); «Śląsk» (Leder 1872, Letzner 1885d, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Heyrovský 1965)