Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek palearktyczny, szeroko rozprzestrzeniony od pobrzeży Atlantyku aż do Oceanu Spokojnego — niemal w całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii, a w Azji od południowej granicy tundry aż do północnych części Mongolii i Chin, Korei, Sachalinu i Japonii. W środkowej części Europy zasiedla tereny nizinne i podgórza oraz szerokie doliny górskie. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry prócz wyższych partii górskich. W ubiegłym wieku szeroko rozpowszechniony i pospolity, obecnie w związku z zanikiem lasów łęgowych i regulacją rzek, sporadycznie i coraz rzadziej, przeważnie pojedynczo, znajdowany. Bionomia jego jest dość dobrze poznana. Wśród serii prac poświęconych szkodnikom drewna drzew szybko przyrastających W. Strojny (1957) podał także morfologię niższych postaci rozwojowych oraz biologię tego gatunku o polskiej nazwie zgrzypik twardziel. Jako drzewa żywicielskie larw wykazywano w piśmiennictwie głównie wierzby — Salix L., a mianowicie: wierzbę iwę — S. caprea L., w. szarą (łoza) — S. cinerea L., w. białą — S. alba L. i w. wawrzynkową — S. daphnoides Vill., poza tym podawano je jako rzadko żerujące w topolach — Populus L., olszach — Alnus Mill. i brzozach — Betula L. Postacie dojrzałe pojawiają się wiosną, występują od kwietnia do lipca; osobniki spotykane pojedynczo w sierpniu i wrześniu mogą należeć już do nowego pokolenia, gdyż według niektórych autorów imagines lęgną się późnym latem, opuszczają komory poczwarkowe i po żerowaniu na korze i liściach młodych pędów, zagrzebują się w ściółkę, w której zimują. Chrząszcze przebywają głównie na dolnych częściach pni wśród odrośli lub obok na ziemi. Przed złożeniem jaja samica nadgryza na korze na przyziemnych częściach pni rosnących drzew szparę, przez którą na łyku składa jedno jajo. Młode larwy początkowo żerują w łyku, następnie między łykiem a drewnem. Po przezimowaniu wdrążają się głębiej w drewno. Po drugim przezimowaniu larwa wyrabia komorę poczwarkową. Chrząszcz ten jest zaliczany do szkodników na plantacjach wierzb koszykarskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Dreyfeldt 1933, Strojny 1957, Burzyński J. 1971); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887, Hedicke 1941, Schnaider Z. 1965b); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeźno (Albien 1905); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Albien 1905, Schreiber 1906, Rothenburg 1907, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Myrdzik 1933, Schnaider Z. 1965b), Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Stobiecki 1939, Strojny 1957, Kinelski i Szujecki 1972, Burakowski i Nowakowski 1981b); Podlasie: nadl. Włodawa (Schnaider Z. 1965b); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Strojny 1952, Strojny 1957, Strojny 1960, Strojny 1962, Strojny 1974c, Schnaider Z. 1965b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Kinel 1919, Strojny 1960d); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Śliwiński 1961, Dominik 1966c); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Wojsławice woj. Chełm (Ziarko S.*); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Jachno 1880, Stefek 1939, Schnaider Z. 1962, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981), Nowa Grobla koło Oleszyc (Śliwiński Z.*); Beskid Zachodni: okolice Bochni (Anonim 1867b), Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Krosno (Gruszka A.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Czorsztyn (Strojny 1968); Tatry (Strojny 1955); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Hildt 1917, Tenenbaum 1923b, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b, Strojny 1955, Strojny 1960e, Starzyk J.R. 1968b); «Pomorze» (Herbst 1784); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1851, Letzner 1854b, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)