Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Monochamus saltuarius Gebler, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony od środkowej części Europy przez całą strefę tajgi w ZSRR aż do pobrzeży Oceanu Spokojnego, Sachalinu, Japonii, północnej Mongolii i Chin. W Polsce gatunek notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Jest bardzo rzadko spotykany z powodu swego trybu życia. W odróżnieniu od innych gatunków omawianego rodzaju M. saltuarius Gebl. odznacza się małą lotnością. Zwykle przebywa nieruchomo na gałęziach pokrytych porostami, gdzie trudno go zauważyć, przeważnie na dolnej stronie gałęzi, przechodząc na górną w godzinach południowych w czasie upalnej pogody. Zasiedla drzewostany iglaste, w środkowej części Europy występuje głównie w lasach górskich. Rozwój larwalny odbywa w świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk., w innych rejonach także w jodłach — Abies Mill., modrzewiach — Larix Mill. i sosnach — Pinus L. Generacja jednoroczna lub dwuletnia. Opada wierzchołkowe części pni usy­chających drzew, gałęzie i ich tylce średnicy 2-5 cm, zarówno na drzewach stojących, jak i powalonych, także leżące na ziemi obłamane lub ścięte gałęzie. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i są spotykane do sierpnia. Po wylęgu wywędrowują na młode pędy świerków, gdzie odżywiają się tkankami kory. Samica składa jaja w wygryzione żuwaczkami lejkowate nacięcia. Młode larwy żerują pod korą, drążąc kręte chodniki w łyku odciskające się w bielu. Przed drugim zimowaniem larwa wdrąża się w drewno i w górnej warstwie wyrabia podłużny albo hakowaty chodnik, na którego końcu sporządza komorę poczwarkową. Larwa zimuje w komorze i przepoczwarcza się w maju-czerwcu. Z uwagi na wielką rzadkość omawiany gatunek nie ma znaczenia gospodarczego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Szczytno (Seidlitz 1891); Nizina Mazowiecka: Urle koło Warszawy (Anonim 1924); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Karpiński 1948, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Horion 1974, Gutowski 1985); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Schilsky 1889), Sławięcice koło Koźla, Rudziniec koło Gliwic (Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925, Horion 1974); Wyżyna Małopolska: okolice Łodzi (Hildt 1917); Bieszczady: Łubne koło Leska (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Plavilstshikov 1958); «Prusy» (Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1910b, Kuhnt 1912, Reitter 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Aurivillius 1922); «Śląsk» (Horion 1951); «Karpaty» (Plavilstshikov 1958, Demelt 1956)