Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy, docierający na północ do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Fennoskandii, gdzie w Szwecji sięga do 62° szer. geogr. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; nie jest znany tylko z trzech krain. Zasiedla tereny nizinne i górzyste, docierając do strefy subalpejskiej. Jest gatunkiem oligofagicznym, związanym ekologicznie z drzewami liściastymi, notowanym w piśmiennictwie z około 20 gatunków, ale wydaje się, że przedkłada nad inne grab — Carpinus L. i buk — Fagus L. Opada drzewa osłabione, obumierające, stojący posusz oraz nie okorowane pieńki, złomy, drewno stosowe i gałęzie leżące na ziemi. Larwy żerują między korą i drewnem, drążąc podłużne chodniki nieco naruszające biel. Przepoczwarczenie następuje na wiosnę po jednym lub drugim przezimowaniu larwy. W drewnie o grubej korze komora poczwarkowa jest wyrobiona pod korą, w przypadku kory cienkiej przepoczwarczenie następuje w płaskiej komorze zbudowanej w bielu i drewnie. Wylęgnięte imagines pojawiają się począwszy od maja i występują do sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada na czerwiec i lipiec. Postacie dojrzałe nie odwiedzają kwiatów, a spotyka się je na drzewach żywicielskich. Pełny cykl rozwojowy trwa dwa lata.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Brischke 1894, Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Capecki 1969, Capecki 1973); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1892, Lipp 1935, Lipp 1940, Capecki 1969); Pojezierze Mazurskie (Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1906, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Banaszak 1978, Bałazy i in. 1979, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Promno, Miszek koło Bobrownik (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919, Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Capecki 1969, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Nowicki M. 1873b, Lgocki 1908, Hildt 1917, Capecki 1969); Wyżyna Małopolska (Śliwiński 1961, Dominik 1966c, Capecki 1969), rezerwat Wykus (Śliwiński Z.*), Czarny Las koło Łopuszna, Lubiaszów woj. Piotrków (Nowakowski E.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Capecki 1969); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze (Tenenbaum 1913, Capecki 1969); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Viertl 1872, Capecki 1969, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974b, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Kaźmierczak 1978, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983, Król 1979c, Król 1981); Sudety Zachodnie: nadl. Głuszyca (Capecki 1969), Długopole-Zdrój (Śliwiński Z.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Lądek-Zdrój (Nowakowski E.*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Nowicki M. 1873b, Nowicki M. 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Capecki 1969, Capecki 1977, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1925, Capecki 1969), Węgierka koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970), Jabłonki (Śliwiński Z.*); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Strojny 1968), nadl. Krościenko (Capecki 1969); Tatry: Tatrzański Park Narodowy (Capecki 1969); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b, Starzyk J.R. 1968b); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Zebe G. 1853); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1851, Letzner 1871, Nowicki M. 1873b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1894, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)