Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Exocentrus punctipennis Mulsant et Guillebeau, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący głównie w Europie Południowej, docierający na północ do południowych obszarów środkowej części Europy, wykazywany też z Azji Mniejszej. W Polsce znany tylko z terenów nizinnych położonych w 8 krainach. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają do sierpnia; odbywają loty wieczorem i przylatują do źródeł światła sztucznego, a w ciągu dnia przebywają na drzewach lęgowych. Larwy żerują w obumierających cienkich gałęziach wiązów — Ulmus L. Bionomia i tryb życia tego gatunku są podobne do tychże u E. adspersus Muls. Cykl rozwojowy dwuletni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: