Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, sięgający na wschód po Azję Mniejszą, Syrię, Izrael, Kaukaz oraz południowe obszary Syberii aż do Bajkału. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, notowany głównie z południowej części kraju. Jest gatunkiem ciepłolubnym, zasiedlającym głównie stanowiska kserotermiczne. Rozwój larwalny odbywa w łodygach świerzbnicy polnej — Knautia arvensis (L.) Coult. i świerzbnicy leśnej — K. silvatica (L.) Duby, bardzo rzadko w nostrzykach — Melilotus Hill. i innych bylinach. Imagines pojawiają się od połowy maja i występują do lipca. Pojedyncze osobniki żyją na swobodzie około dwu-trzech tygodni. Przebywają najczęściej na roślinach żywicielskich, odżywiając się tkankami ich liści i łodyg, nie żerują na kwiatach ani na innych roślinach. Jaja są składane pojedynczo w nacięcie na łodydze zrobione przez samicę. Larwa zimuje, a przepoczwarczenie następuje na wiosnę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin-Klucz (Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rosnówko koło Poznania (Kuśka 1981), Smukała Dolna koło Bydgoszczy (Kuśka A.*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Kuśka 1981, Kuśka 1981c); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Śliwiński Z.*); Wyżyna Małopolska: Chotel Czerwony (Błeszyński i Szymczakowski 1954, Błeszyński i Szymczakowski 1956, Szymczakowski 1960), Góra Zelejowa (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Margole woj. Zamość (Tenenbaum 1918, Błeszyński i Szymczakowski 1956); Sudety Zachodnie (Uechtritz 1848, Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Kuśka 1981); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Krowiarki koło Bystrzycy Kłodzkiej (Kuśka 1981); Beskid Zachodni (Kuntze i Noskiewicz 1938); Beskid Wschodni: Lubatowa i Wietrzno koło Dukli, Krosno (Gruszka A.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); Polska południowo-wschodnia (Kuntze R. 1936); «Pomorze» (Herbst 1784, Gmelin 1790); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Zebe G. 1853, Bach 1856, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1935, Horion 1951, Horion 1974, Franz 1936, Błeszyński i Szymczakowski 1956); «Sudety» (Pax 1921); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
«Pomorze»: — terra typica! dla Saperda cyanea Herbst