Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Saperda (Saperda) octopunctata (Scopoli, 1772)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski, rozsiedlony od Pirenejów francuskich, Alp i Wogezów aż po europejską część ZSRR, docierający na południe do północnych Włoch i Bałkanów. W środkowej części Europy rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Rozwój larwalny odbywa w nie okorowanych pniach i gałęziach obumierających, świeżo ściętych lub powalonych drzew oraz w drewnie sągowym — głównie osiki — Populus tremula L., rzadziej lipy drobnolistnej — Tilia cordata Mill. Cykl rozwojowy i sposób życia są podobne do tychże u innych gatunków omawianego rodzaju. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w maju i trwa do lipca. Chrząszcze spotyka się głównie na drzewach żywicielskich; obserwowano je również w czerwcu na kwitnących lipach i podczas lotów nad drzewami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kwidzyn (Rehberg 1883), nadl. Wierzchlas (Prüffer 1950); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń (Horion 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin (Tenenbaum 1925), Warszawa (Horion 1974); Puszcza Białowieska: oddział 402C i 424D (Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1849c, Letzner 1871, Rottenberg 1868b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1853, Bach 1856, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Roztocze: Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1910); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Kuhnt 1912, Rüschkamp 1936, Horion 1951, Horion 1974); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)