Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski, rozmieszczony głównie w środkowej strefie od południowo-wschodniej Francji i Szwajcarii aż po Ural, a na południe dochodzący do północnych Włoch, Jugosławii, Rumunii i południowych połaci europejskiej części ZSRR. Wszędzie dość rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk położonych w ośmiu krainach. Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane na terenach wilgotnych, zwłaszcza w lasach łęgowych. Jest biologicznie związany z kruszyną pospolitą — Frangula alnus Mill. W piśmiennictwie jako rośliny żywicielskie podawano również wierzbę iwę — Salix caprea L., topolę osikę — Populus tremula L. i orzech włoski — Juglans regia L. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do lipca, przeważnie na roślinach żywicielskich. Chrząszcze odżywiają się tkankami liści i młodych pędów; po uzyskaniu dojrzałości kopulują, a samice składają jaja na cienkich, o średnicy 2-5 cm, obumierających, obłamanych lub ściętych gałęziach i pniach. Larwy początkowo żerują w korze i pod korą, następnie drążą w bielu podłużne, nieregularne, miejscami rozszerzające się chodniki. Po przezimowaniu starsze larwy wdrążają się w drewno i sporządzają komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu lub maju. Pełny cykl rozwojowy przebiega w ciągu jednego roku lub dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: