Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oberea (Amaurostoma) erythrocephala (Schrank, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, docierający na wschód do północnego Kazachstanu i Uralu Południowego, wykazywany również z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce rozsiedlenie tego gatunku jest słabo poznane — notowano go z rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym z niektórych obszarów na podstawie pojedynczych stanowisk albo na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Zasiedla odkryte stanowis­ka; przeważnie występuje na pobrzeżach lasów, dróg, na nieużytkach, miedzach itp. Roślinami żywicielskimi omawianego gatunku są różne gatunki z rodzaju wilczomlecz — Euphorbia L., w środkowej części Europy głównie wilczomlecz sosnka — E. cyparissias L., w lancetowaty — E. egula L. i w. szerokolistny — E. platyphyllos L. Imagines ukazują się w maju i są poławiane do lipca, głównie na roślinach żywicielskich; odżywiają się tkankami liści i łodyg dla uzyskania dojrzałości płciowej. Samica składa jaja pojedynczo na łodygach w nacięcia zrobione żuwaczkami. Larwa wdrąża się do rdzenia i wyrabia chodnik do szyi korzeniowej, następnie żeruje w korzeniu. Po przezimowaniu żeruje dalej, niekiedy przechodząc do sąsiedniej łodygi. Na wiosnę, po drugim przezimowaniu, sporządza komorę poczwarkową. Całkowity rozwój przebiegający w ciągu dwu lat, może być czasami skrócony do jednego roku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Lipp 1935, Lipp 1937, Lipp 1938); Pojezierze Mazurskie (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Tumm 1904, Schumann 1906, Hildt 1917, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1925, Weyrich 1930, Schmidt G. 1939b, Bałazy i in. 1974, Horion 1974, Gutowski 1984), Zielonka koło Poznania (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b); Dolny Śląsk: Wrocław-Swojec (Strojny 1974c); Górny Śląsk (Roger 1856, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Zwierzyniec (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłudzice woj. Piotrków (Śliwiński 1961), Góra Zelejowa, Dębno koło Rakowa (Nowakowski E.*), Skorocice koło Buska, Skowronno koło Pińczowa (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*), Grzegorzowice koło Nowej Słupi (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846), Cieszyn (Reitter 1870, Wanka 1927, Heyrovský 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Trella 1930d), Węgierka woj. Przemyśl (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1853, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)