Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oberea (Amaurostoma) pupillata (Gyllenhal in Schönherr, 1817b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, sięgający na wschód po Syberię Zachodnią. Zasiedla głównie tereny pagórkowate i górzyste, docierając w Alpach do około 1600 m n.p.m. W Polsce jest rzadko i sporadycznie spotykany — pewne jego stanowiska znajdują się w krainach południowych. Dawne dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu w północnej części winny być potwierdzone nowymi materiałami. Postacie dojrzałe występują od maja do sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada na lipiec. W czasie rójki odbywa loty koło krzewów lęgowych oraz odpoczywa na liściach niżej położonych gałęzi. Larwa odbywa rozwój w gałęziach różnych gatunków wiciokrzewów — Lonicera L., jak wiciokrzew przewiercień — L. caprifolium L., w. suchodrzew — L. xylosteum L. i w. tatarski — L. tatarka L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Lidzbark Warmiński (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Dolny Śląsk: Bardo (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Dzierżoniów (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Śliwiński i Lessaer 1970); Sudety Zachodnie: Duszniki-Zdrój (Letzner 1876b, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Zagórze Śląskie koło Wałbrzycha (Polentz 1939b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1856, Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Gerhardt 1891c), Długopole-Zdrój koło Bystrzycy Kłodzkiej (Wilke O.A. 1892c); Beskid Zachodni: Skawa (Stobiecki 1883), Cieszyn (Wanka 1927, Heyrovský 1930); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Gruszka A.*); Beskid Wschodni: Krościenko woj. Krosno (Jabłoński 1869), Krosno (Gruszka A.*); Bieszczady: Dolina Rabego pod Baligrodem, Jabłonki (Śliwiński i Lessaer 1970), Wołosate koło Lutowisk (Tarnawski D.*); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Hildt 1917, Strojny 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Jabłoński 1869, Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)