Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, docierający na południe do północnych Włoch i Jugosławii oraz do Rumunii, a na północ do Danii i południowej Skandynawii. Rozmieszczenie tego chrząszcza nie jest dokładnie poznane, gdyż mylono go często z S. ferrea (Schrank). W Polsce występuje głównie na terenach pagórkowatych i podgórzach w południowej części kraju. Dane o występowaniu na terenach nizinnych budzą wątpliwości, między innymi wzmianki o występowaniu omawianego gatunku na Mazowszu zakwestionowali B. Burakowski i E. Nowakowski (1981b). Bionomia tego gatunku jest słabo zbadana i młodsze stadia rozwojowe nie są znane. Imagines są na ogół rzadko spotykane, łatwiej je uzyskać drogą hodowli z larw. Rozwój odbywa w obumierających lub martwych gałęziach, ale utrzymujących jeszcze znaczny stopień wilgotności, również w leżących na ziemi gałęziach o średnicy około 2-5 cm. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje głównie lipy — Tilia L. i leszczynę — Corylus L., rzadziej grab — Carpinus L., wiązy — Ulmus L., dęby — Quercus L., wierzby — Salix L. i topole — Populus L. Prawdopodobnie cykl rozwojowy przebiega w sposób podobny do takiegoż u S. ferrea (Schr.) — Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca, przeważnie na liściach i gałęziach drzew żywicielskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1908b); Dolny Śląsk (Gerhardt 1892, Gerhardt 1910, Dietl 1895, Kolbe W. 1918, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1830, Gerhardt 1910), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856), Bytom (Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców, Kraków (Starzyk J.R. 1976); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1974d, Starzyk J.R. 1976, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1892, Gerhardt 1910, Burakowski i Śliwiński 1981); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Gerhardt 1910), Złoty Stok (Śliwiński*); Beskid Zachodni: Cieszyn (Gerhardt 1910), Zawoja-Widły (Nowakowski E.*); Beskid Wschodni: Borowiec i Węgierka woj. Przemyśl (Śliwiński i Lessaer 1970), Krzywcza nad Sanem (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970, Starzyk J.R. 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Gerhardt 1893e, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Heyrovský 1930, Polentz 1942); «Karpaty Wschodnie» (Horion 1974)