Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii przez środkową część Europy aż do północnych Włoch, Jugosławii i Bułgarii, notowany też z Kaukazu i Zakaukazia. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Postacie rozwojowe i bionomia S. ferrea (Schrank) są dość dobrze poznane, m. in. również w Polsce (Strojnowski 1961), jako szkodnika gałęzi jabłoni domowej — Malus domestica Borb. Poza tym w piśmiennictwie jako roślina żywicielska najczęściej jest podawana lipa — Tilia L., rzadziej inne drzewa liściaste, jak topole — Populus L., buk — Fagus L., wiązy — Ulmus L., grab zwyczajny — Carpinus betulus L., wierzba iwa — Salix caprea L., wierzba uszata — S. aurita L., orzech włoski — Juglans regia L., leszczyna — Corylus avellana L. Opadane przez larwy są głównie obumarłe lub usychające gałęzie, przeważnie o średnicy około 2-5 cm, również obłamane lub ścięte, będące w stanie rozkładu i leżące na wilgotnej ziemi, niekiedy, ale bardzo rzadko, atakowane są pnie i grube gałęzie. Larwy początkowo żerują w zewnętrznej warstwie kory i pod korą, a po przezimowaniu larwa wdrąża się w drewno, w cienkich gałęziach docierając do rdzenia. Na końcu chodnika sporządza komorę poczwarkową. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu-maju. Wylęgnięte imago po krótkim spoczynku w komorze wydobywa się na zewnątrz. Chrząszcze są spotykane zwykle na roślinach żywicielskich do lipca, pojedyncze osobniki także w sierpniu; dla uzyskania dojrzałości płciowej wymagają żeru uzupełniającego — odżywiają się liśćmi oraz młodą korą drzew liściastych. Generacja jednoroczna, niekiedy rozwój może być przedłużony do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Mętno (Reineck 1919), Sicko (Schmidt G. 1935); Pojezierze Mazurskie: brzeg jeziora Drwęckiego koło Ostródy (Górny 1979); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Burakowski i Nowakowski 1981b), Warszawa-Bielany (Łoś K.*), Radziejowice (Nowakowski E.*); Puszcza Białowieska: Oddział 402C (Gutowski i Ługowoj 1983, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930, Kolbe W. 1927, Polentz 1942); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c), Trzebnica (Śliwiński Z.*); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856), Bytom (Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Mydlniki koło Krakowa (Strojnowski 1961); Wyżyna Małopolska: Łódź-Las Łagiewnicki (Łoś K.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Nizina Sandomierska: Gościeradów koło Zaklikowa (Hildt 1917); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1892, Gerhardt 1899, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Polentz 1939b, Śliwiński 1961); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Kolbe W. 1927); Beskid Zachodni: Góry Cieszyńskie (Reitter 1870), Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Heyrovský 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)