Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Musaria) affinis (Harrer, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią i południowo-wschodnią Europę oraz południową część środkowej Europy, notowany też z Syrii, północnego Kazachstanu, Ałtaju i Syberii Zachodniej, W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju, przy czym na terenach górzystych poławiany częściej. Z uwagi na wymagania ekologiczne oraz rozmieszczenie ogólne dane o występowaniu na Pobrzeżu Bałtyku uważa się za niewiarygodne. Gatunek ten jest związany z roślinami należącymi do baldaszkowatych (Umbelliferae). Jako rośliny żywicielskie larw podawano w piśmiennictwie świerząbki — Chaerophyllum L. i oleśniki — Libanotis Cr. Postacie dojrzałe ukazują się w maju-czerwcu przeżywają do lipca-sierpnia. W ciągu dnia przebywają głównie na liściach i kwiatach roślin pokarmowych oraz kwiatach otaczających krzewów, a nocą odpoczywają na łodygach i liściach roślin. Samice składają jaja w tkanki łodyg bylin. Młode larwy drążą początkowo chodnik w dół łodygi, następnie przez szyję korzeniową do korzenia. Na wiosnę robią komorę poczwarkową w tkankach korzenia. Imagines po wybarwieniu wydostają się na zewnątrz. Na ogół cykl rozwojowy trwa jeden rok, niekiedy przedłuża się do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1875); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Śliwiński i Lessaer 1970); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Śliwiński i Bielewicz 1976, Gutowski 1985); Górny Śląsk: Racibórz, Obora (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Zebe G. 1853, Bach 1856); Wyżyna Lubelska: Nowosiółki koło Hrubieszowa (Gruszka A.*); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Jarosławia (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Horion 1975); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Borowiec koło Jarosławia, Kańczuga koło Przeworska (Śliwiński i Lessaer 1970), Krosno, Liszna koło Sanoka (Gruszka A.*), Mokra koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny: Pieniński Park Narodowy (Strojny 1968); Tatry: Dolina Chochołowska (Gruszka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1856, Schilsky 1888); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891, Reitter 1912); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Karpaty» (Horion 1974); «Sudety» (Horion 1974); «Beskidy» (Heyrovský 1930); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1858)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowisko wątpliwe