Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Opsilia) coerulescens (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w krajach śródziemnomorskich i w środkowej części Europy oraz w Azji Zachodniej i Środkowej, docierający do północnych obszarów Mongolii i Chin, notowany ponadto z Afryki Północnej, Kaukazu, Azji Mniejszej, Syrii i Izraela. Jest to najczęściej spotykany gatunek omawianego rodzaju, ale z Polski stosunkowo rzadko wykazywany. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje na stanowiskach suchych, niezalesionych zboczach, skarpach, ugorach, nieużytkach, miedzach, przydrożach i miejscach kamienistych. Jest biologicznie związany z roślinami należącymi do szorstkolistnych — Boraginaceae. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje: żmijowiec zwyczajny — Echium vulgare L., nawrot lekarski — Lithospermum officinale L., lepnik zwyczajny — Lapulla myosotis Mnch., krzywoszyj polny — Lycopsis arvensis L., ostrzeń pospolity — Cynoglossum officinale L. i farbownik lekarski — Anchusa officinalis L. Cykl rozwojowy jednoroczny, może być przedłużony do dwóch lat. Larwy rozwijają się w łodygach i szyi korzeniowej. Przepoczwarczenie następuje na wiosnę po przezimowaniu larwy. Postacie dojrzałe pojawiają się w kwietniu-maju i poławiane są do lipca. Przebywają one zwykle na łodygach albo liściach roślin żywicielskich, odbywając loty w dni pogodne w czasie godzin południowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Reineck 1919, Zumpt 1931, Lipp 1935, Lipp 1937, Lipp 1940, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Schmidt G. 1952); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schreiber 1906, Schumann 1906, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Hildt 1917, Szulczewski 1922, Kolbe W. 1927, Tenenbaum 1931, Schmidt G. 1938b, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Stobiecki 1939); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1891d, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Mienice koło Trzebnicy (Kolbe W. 1921b); Górny Śląsk: Bytom (Kolbe W. 1927, Nowotny i Polentz 1933), Góra Św. Anny (Nowotny i Polentz 1933); Wyżyna Małopolska: Modlica koło Łodzi (Śliwiński 1961), Skowronno koło Pińczowa (Gruszka A.*), Radoszki koło Sandomierza (Ziarko S.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: góra Nart i Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), okolice Tarnowa (Viertl 1872), Hurko koło Przemyśla (Trella 1936); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1974); «Prusy» (Lentz 1856, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1891c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)