Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Arammichnus) ligustici (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, notowany ponadto z Kaukazu, Kazachstanu, Turkmenii i Azji Mniejszej. Chrząszcz bardzo zmienny, tworzy liczne formy lokalne, zwłaszcza w południowej i południowo-wschodniej Europie, skąd opisano te formy jako odrębne gatunki, ale przeważnie uważa się je tylko za odmiany O. (A.) ligustici (L.). W Polsce gatunek pospolity, rozsiedlony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. U nas rozmnaża się głównie partenogenetycznie; cykl rozwojowy dwuletni. Postacie dojrzałe występują od kwietnia do sierpnia, są aktywne głównie nocą, żerują na różnych roślinach zielnych, rzadziej na drzewach liściastych. Jeden osobnik składa od połowy maja do końca czerwca 100-400 jaj. Jaja są składane do gleby na głębokość 2-5 cm, blisko roślin żywicielskich. Larwy żerują głównie na drobnych korzeniach, ale uszkadzają również korzenie główne. Po przezimowaniu larwy żerują nadal do lipca-sierpnia, następnie przepoczwarczają się w owalnej komorze. Stadium poczwarki trwa 3-4 tygodni. Gatunek notowany często jako szkodnik upraw rolniczych. W piśmiennictwie jako rośliny żywicielskie były podawane: koniczyna biała — Trifolium repens L., koniczyna białoróżowa — T. hybridum L, koniczyna krwistoczerwona — T. incarnatum L., koniczyna łąkowa — T. pratense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., wyka wąskolistna — Vicia angustifolia L., nostrzyk żółty — Melilotus officinalis (L.) Lam., cykoria podróżnik — Cichorium intybus L., marchew zwyczajna — Daucus carota L., szczaw tępolistny — Rumex obtusifolius L., winorośl właściwa — Vitis vinifera L., krwawnik pospolity — Achillea millefolium L. i mniszek pospolity — Taraxacum officinale Web.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1897, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Honczarenko 1973); Pojezierze Pomorskie (Grentzenberg 1896, Zumpt 1931, Honczarenko 1962b, Honczarenko 1967, Honczarenko 1970, Honczarenko 1977, Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie: woj. olsztyńskie (Wengris 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1882, Schmidt H. 1908, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Wiliński 1959b, Łącki 1960, Górny 1968, Gromadzka 1980, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Ruszkowski J.W. 1925b, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Romankow 1963, Honczarenko 1977, Gromadzka 1980, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Puszcza Knyszyńska — oddział Supraśl (Lasoń A.*); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1876d, Gerhardt 1890b, Grosser 1911, Kagan i in. 1963b, Pomorski 1984); Górny Śląsk (Kelch 1846), Łubowice, Racibórz (Roger 1856), Jaworzno (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1936, Smreczyński 1950, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Osterloff 1882, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Romankow 1963, Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie: Zagaje Grzegorzewickie, Św. Krzyż (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Osterloff 1882, Ruszkowski J.W. i Krasucki 1935, Kuntze R. 1936, Wiliński 1959b, Miczulski 1961, Ziarkiewicz 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Romankow 1963, Honczarenko 1964, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Trojanowski i in. 1989, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Romankow 1960, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Rzeszów (Jabłoński 1869), okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Stobiecki 1883, Smreczyński 1936, Smreczyński 1950, Smreczyński 1960b, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Solari F. 1932, Trella 1934, Lona 1936, Smreczyński 1950, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1950, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Kéler 1927); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1854b, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kéler 1927, Smreczyński 1936); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Smreczyński 1960b, Smreczyński 1966); «Podkarpacie» (Smreczyński 1960b); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo bydgoskie» (Romankow 1963); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950, Romankow 1963)

Uwagi:
Beskid Wschodni: Przemyśl — locus typicus! dla O. polonicus F. Solari