Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) arcticus (Fabricius, 1780)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek borealno-górski, zasiedlający środkową i północną część Europa notowany też z Grenlandii i Islandii. W Polsce obejmuje zasięgiem wyższe partie górskie w Sudetach i Tatrach. Według S. Smreczyńskiego (1960) omyłkowo wykazany z Roztocza przez Sz. Tenenbauma (1918, 1923) na podstawie mylnie oznaczonego okazu O. (O.) laevigatus (Fabr.). Spotykany głównie w strefie kosodrzewiny, hal i turni; częsty w pobliżu pól śniegowych, pod kamieniami, wśród mchów i traw. Larwy przypuszczalnie żerują na korzeniach traw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1890b); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Pfeil 1866, Kiesenwetter 1870, Letzner 1870, Letzner 1871, Leder 1872, Koltze 1873, Seidlitz 1875, Seidlitz 1891, Gerhardt 1890b, Zacharias 1890, Weise 1894, Dittrich 1906, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Pax 1921, Horion 1951, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Joseph 1868, Joseph 1869, Letzner 1871, Leder 1872, Reitter 1916, Pax 1921, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966); Beskid Zachodni: Babia Góra (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982); Kotlina Nowotarska (Osterloff 1882); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Kiesenwetter 1870, Reitter 1870b, Letzner 1874b, Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Holdhaus 1939, Holdhaus i Lindroth 1939, Horion 1951, Wojtusiak 1955, Noskiewicz i in. 1961, Szymczakowski 1962b, Łomnicki A. 1963, Jakuczun i Kuśka 1979, Frieser 1981, Petryszak 1982, Koch K. 1992); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Letzner 1871, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1909f, Horion 1935, Lona 1936); «Karpaty» (Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1911, Łomnicki M.A. 1913, Weise 1894, Reitter 1913b, Winkler A. 1932, Lona 1936, Frieser 1981, Koch K. 1992); «Karpaty Północne i Wschodnie» (Holdhaus 1912); «Sudety» (Richter 1820, Letzner 1884c, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Reitter 1913b, Lona 1936, Winkler A. 1932, Holdhaus i Lindroth 1939, Frieser 1981, Koch K. 1992)

Uwagi:
«Sudety»: — terra typica! dla Curculio alpinus Richter.