Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) fuscipes (Olivier, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, rozmieszczony od Siedmiogrodu przez środkową część Europy aż po środkową Francję. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju, na wyspowe stanowiska nizinne prawdopodobnie bywa zawlekany. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września pod kamieniami, w ściółce, na wierzbie szarej — Salix cinerea L., malinie właściwej — Rubus idaeus L., koniczynie łąkowej — Trifolium pratense L. i szczawiu zwyczajnym — Rumex acetosa L.; w Karpatach (M. Mazur*) zbierany głównie na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Górny Śląsk: góra Zborów koło Zawiercia (Kuśka 1985b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Ojcowa (Eichler W. 1914, Pax 1917, Pax 1918b, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Puławy (Pongrácz 1923); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Pfeil 1866, Letzner 1870, Zacharias 1890, Seidlitz 1891, Stachowiak P. 1988b), Kopaniec koło Starej Kamienicy, Szklarska Poręba (Malkin B.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854, Joseph 1868, Joseph 1869); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Rottenberg 1868, Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kiss i Olesz 1907, Smreczyński 1936, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska (Smreczyński 1932); Beskid Wschodni (Trella 1934); Bieszczady (Smreczyński 1936, Petryszak 1977, Petryszak 1982, Starzyk J.R. i Kosior 1985); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Smreczyński 1936, Mikulska i Węgorowska 1960, Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Stierlin 1861, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1926, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Borowiec 1980b); «Sudety» (Smreczyński 1966, Borowiec 1980b); «Beskidy» (Reitter 1870); «Małopolska» (Kuntze i Noskiewicz 1926); «Lubelszczyzna» (Kuntze i Noskiewicz 1926)