Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) raucus (Fabricius, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Szeroko rozprzestrzeniony od Francji po Rumunię i od południowej części Europy Północnej po Włochy i północną część Półwyspu Bałkańskiego, na wschód sięga po Kazachstan; zawleczony do Kanady. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, aczkolwiek nie jest znany jeszcze z niektórych krain. Zasiedla głównie otwarte tereny nizinne i pagórkowate, występując zarówno na glebach suchych, jak i wilgotnych. Znajdowany w ogrodach, na polach i łąkach, wrzosowiskach, miejscach ruderalnych, nasłonecznionych pobrzeżach lasu, skarpach i groblach. Jest polifagiem, żerującym na różnych gatunkach krzewów i roślin; przy masowym pojawie powoduje szkody w uprawach warzyw, buraków cukrowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i żerują na pączkach liściowych, młodych pędach i na liściach. Chrząszcze są aktywne nocą, w ciągu dnia kryją się w ściółce, w kępach trawy, pod opadłym listowiem i w detrytusie. Rozmnaża się partenogenetycznie. W maju-czerwcu samica składa jaja do gleby. Larwy żerują na korzeniach. Poczwarki pojawiają się w czerwcu-lipcu. W ciągu roku występuje jedno pokolenie lub dwie generacje, dlatego wczesną wiosną spotyka się zimujące postacie dojrzałe i larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Stachowiak P. 1987b, Mazur M. 1993b); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931), Kozielec (Gotwald 1968, Mazur M. 1993b); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Gotwald 1968, Mazur M. 1993b), Szczytno (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1883, Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Bogucki 1974, Stachowiak P. 1979, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Mazur M. 1993b); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Mazur M. 1993b); Podlasie: Puszcza Knyszyńska — Pietrasze (Lasoń A.*); Puszcza Białowieska (Mazur M. 1993b); Dolny Śląsk: Wrocław (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984, Mazur M. 1993b), Legnica (Kolbe W. 1927); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Tenenbaum 1926, Smreczyński 1936, Dieckmann 1966c, Witkowski Z. 1969, Mazur M. 1983, Mazur M. 1993b); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Kuntze R. 1936, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991, Mazur M. 1993b); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c, Mazur M. 1993b); Wyżyna Lubelska (Tenenbaum 1926, Woroniecka 1928, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1963, Cmoluch 1972, Anasiewicz 1964, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Anasiewicz i Cmoluch 1971, Anasiewicz i Cmoluch 1980d, Anasiewicz i Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Machowicz-Stefaniak 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Winiarska 1986, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Mazur M. 1993b); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Kolbe W. 1927, Mazur M. 1993b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Mazur M. 1993b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1936); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Mazur M. 1993b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Kéler 1927); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Helm 1897); «Prasy Wschodnie» (Helm 1898); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1842b, Schilling 1845, Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Wielkopolska» (Kéler 1927); «województwo rzeszowskie» (Czerniakowski 1971)