Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Otiorhynchus) scaber (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Rozpowszechniony w środkowej i północnej części Europy, w Skandynawii sięgający poza koło podbiegunowe; ponadto rzadko notowany z północnej części Półwyspu Bałkańskiego oraz jako zawleczony do Kanady. W Polsce, chociaż nie notowany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Występuje głównie w lasach mieszanych i iglastych, zwłaszcza świerkowych, poza tym spotykany rzadko na łąkach, w ogrodach, dolinach rzecznych. Gatunek polifagiczny; spektrum pokarmowe obejmuje kilkadziesiąt gatunków roślin zielnych oraz krzewów i drzew, głównie iglastych. Notowany jako szkodnik w leśnictwie z powodu pożerania przez imagines igieł i kory młodych pędów świerków, jodeł i modrzewi. Postacie dojrzałe aktywne głównie nocą, w ciągu dnia kryją się w ściółce, wśród mchów i pod kamieniami. Rozmnaża się partenogenetycznie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Słupska (Mazur M.*); Pojezierze Mazurskie: Suwałki (Osterloff 1882), rezerwat Czerwone Bagno nadl. Rajgród (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Wagner H. 1941); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Karpiński 1949d, Karpiński 1958), Białowieski Park Narodowy (Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Kup woj. Opole (Kelch 1846, Roger 1856); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk: Racibórz (Kelch 1846, Roger 1856), Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Osterloff 1882); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1932, Wanat 1987, Petryszak 1988); Góry Świętokrzyskie (Mikulska i Węgorowska 1960, Smreczyński 1966, Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1991); Roztocze (Tenenbaum 1918, Karwowski 1986, Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i Łętowski 1990, Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Koltze 1873, Kolbe W. 1892, Mikulska i Węgorowska 1960, Stachowiak P. 1988b); Beskid Zachodni (Rottenberg 1868, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Mikulska i Węgorowska 1960, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Malkin B.*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1934, Smreczyński 1936); Bieszczady (Smreczyński 1936, Petryszak 1977); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Kotula 1873, Smreczyński 1936, Kowalski K. 1955, Mikulska i Węgorowska 1960, Jakuczun i Kuśka 1979, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Północna (Smreczyński 1966); «Pomorze» (Horion 1951, Dieckmann 1980); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Helm 1897); «Prusy Wschodnie» (Helm 1897); «Śląsk» (Schilling 1842b, Schilling 1845, Bach 1854, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Smreczyński 1936, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «Karpaty Zachodnie» (Smreczyński 1936); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Sudety» (Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)

Uwagi:
Tatry: — terra typka! dla O. scaber v. oblongus Smrecz. i O. scaber f. principalis Smrecz.