Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) kollari Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony w całym łuku Karpat, notowany ponadto z Sudetów Wschodnich, zachodniej i południowej Słowacji oraz z Kotliny Pannońskiej. W Polsce występuje od Beskidu Zachodniego po Bieszczady, ponadto wykazywano go z Sudetów Wschodnich na podstawie wzmianki sprzed przeszło 70 lat o znalezieniu w okolicy Lądka Zdroju. Zasiedla strefę lasów regla dolnego i górnego, gdzie występuje na pobrzeżach lasu i zarośli oraz na brzegach potoków. Na Babiej Górze znajdowano go licznie przede wszystkim w ziołoroślach nad potokami (M. Mazur*) oraz pod kamieniami w strefie kosodrzewiny. Gatunek polifagiczny, żerujący na roślinach zielnych i krzewach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.