Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek europejski, rozsiedlony głównie w środkowej części kontynentu, docierający na północ do południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii, a na południe do Włoch i Jugosławii. W Polsce dość rzadko spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Gatunek charakterystyczny dla lasów łęgowych oraz łąk wilgotnych nad wodami. Występuje na roślinności krzaczastej, zwłaszcza na olchach i wierzbach, na roślinach zielnych, bylinach i na kwiatach baldaszkowatych. Zimuje na suchych miejscach, w ściółce i na ziemi wśród opadłego listowia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Pfeil 1854, Lentz 1879, Helm 1880); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Griep 1939, Griep 1939b); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Szulczewski 1947, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka (Czechowska i Bielawski 1981); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Scholz R. 1927d, Polentz 1932, Polentz 1942); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Lgocki 1908, Stefek 1939, Stebnicka 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Kulczyński W. 1873, Stebnicka 1972); Roztocze: Radecznica woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Nowa Wieś koło Domaszkowa (Polentz 1932b); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927), Pogorzany (Stebnicka 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Bielawski 1959); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1961); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873)