Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Tournieria) ovatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozpowszechniony niemal w całej Europie, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe, na wschód docierający do Azji Środkowej, notowany ponadto z Ameryki Północnej. W Polsce pospolity w całym kraju, zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych. Spotykany na polach, suchych łąkach, ugorach, pobrzeżach lasu i dróg, wyrębach, nasłonecznionych stokach i skarpach, wrzosowiskach i wydmach, w ogrodach, winnicach i dolinach rzecznych. Gatunek polifagiczny, aktywny nocą, żerujący na roślinach zielnych, krzewach i drzewach liściastych i iglastych, w dzień kryjący się wśród traw, mchów, porostów i w ściółce, pod kamieniami i opadłym listowiem. Notowany jako szkodnik młodych świerków i jodeł, winorośli, malin, jeżyn i poziomek. Generacja jednoroczna lub dwuletnia. Postacie dojrzałe poławiano w ciągu całego roku. W maju-czerwcu samice składają jaja do gleby. Jedna samica może złożyć do 800 jaj. Larwy żerują początkowo na młodych korzeniach, starsze larwy na grubszych korzeniach, wygryzając na nich rynienkowate i placowate nadżerki. Na jednym korzeniu może żyć wiele larw, przyczyniając się do zamierania rośliny. Larwy zimują jeden lub dwa razy. Przepoczwarczenie odbywa się w komorze ziemnej w kwietniu-czerwcu. Stadium poczwarki trwa około trzech tygodni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Luterek 1980, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938), rezerwat Kozielec w nadleśnictwie Dębno (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Albien 1905, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Albien 1905, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Błażejewska 1960, Kadłubowski 1961, Oko 1963, Mackiewicz 1971b, Bogucki 1974, Luterek 1979, Stachowiak P. 1979, Stachowiak P. 1984, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Podlasie: Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981), Puszcza Knyszyńska — Dobrzyniewo (Lasoń A.*), Różanystok (Malkin B.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk: Wrocław (Schwarz i Letzner 1874, Pomorski 1984); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Chłodny i in. 1980, Kuśka 1982, Mazur M. 1983); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Dieckmann 1966c, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Wiech 1984); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Karczewski 1961, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch 1991, Miczulski i Olszewski 1973, Anasiewicz 1964, Cmoluch i Kraśnik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Winiarska 1986, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Jachno 1880, Warzecha 1927, Schnaider Z. 1962, Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Kelch 1846); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864, Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1982), koło Komańczy (Lasoń A.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Kéler 1927); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Zachodnie» (Helm 1897); «Prusy Wschodnie» (Helm 1897); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1842b, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kéler 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Wielkopolska» (Kéler 1927); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)