Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Pseudomyllocerus) cinerascens (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony we wschodniej Francji, południowej Szwajcarii, północnych Włoszech, środkowej części Europy, Karyntii, Styrii, Chorwacji i Dalmacji. W Polsce ryjkowiec ten jest pospolity na terenach wyżynnych i górzystych, na niżu rzadziej spotykany. Poławiany zwykle lokalnie, głównie na pobrzeżach rzek i potoków, na różnych gatunkach wierzb — Salix L., rzadko na Pomorzu i na piaszczystych wydmach nadmorskich, na rokitniku zwyczajnym — Hippophae rharnnoides L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1876, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), okolice Kościerzyny (Helm 1883d); Pojezierze Mazurskie (Frieser 1981); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1882, Riedel 1893, Schumann 1908, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Kinelski i Szujecki 1972); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1868, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983), Rędziny koło Częstochowy (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Bodzentyn (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smirnov 1910b, Cmoluch 1971); Beskid Zachodni (Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Frieser 1981, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Schilsky 1888, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980)