Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Phyllobius) alpinus Stierlin, 1859
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek górski, obejmujący zasięgiem Pireneje, Alpy, Sudety i Karpaty. W Polsce rzadko notowany z Sudetów Wschodnich na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat, z Tatr ogólnikowo bez bliższych danych, z Beskidów Zachodnich tylko z jednego stanowiska oraz niedawno z kilku ściśle zlokalizowanych stanowisk w Bieszczadach. Zasiedla strefę reglową i piętro połonin. Jako rośliny żywicielskie były podawane przez różnych autorów: olsza zielona — Alnus viridis (Chaix) Lam. et Dc., jarząb pospolity — Sorbus aucuparia L. (również w Bieszczadach), malina właściwa — Rubus idaeus L., jeżyna gruczołowata — Rubus hirtus W.K. oraz róża — Rosa sp.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.