Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phyllobius (Ustavenus) scutellaris Redtenbacher, 1849
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek europejski, zamieszkujący głównie wschodnią i południowo-wschodnią część kontynentu, na zachód docierający do Polski, Moraw, Austrii i Węgier. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko, notowany z nielicznych stanowisk w 9 krainach. Zasiedla wilgotne i zimne miejsca w dolinach rzecznych oraz na pobrzeżach rzek i potoków. Przebieg rozrodu i stadia przedimaginalne nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano w maju i czerwcu. Roślinami żywicielskimi są trawy: perz właściwy — Agropyron repens (L.) P.B. i wyczyniec łąkowy — Alopecurus pratensis L. Jako pokarm służą im liście, na brzegach których wyżerają karby. Ponadto obserwowano żerowanie na roślinach zielnych — pięciorniku rozłogowym — Potentilla reptans L. i pokrzywie zwyczajnej — Urtica dioica L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Kaczynos koło Malborka (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Mosina (Schumann 1908, Szulczewski 1922), Ludwikowo woj. Poznań (Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932, Smreczyński 1966), Góra Kalwaria (Kinelski i Szujecki 1972), Warszawa (Dieckmann 1980); Wyżyna Małopolska (Cmoluch i in. 1975, Cmoluch 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Wyżyna Lubelska (Smirnov 1910b, Petryszak i Biliński 1978, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b); Nizina Sandomierska: Jarosław (Dieckmann 1980); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910), okolice Cieszyna (Smreczyński 1932, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), nad dolnym Sanem (Smreczyński 1966); Bieszczady (Petryszak 1977); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Seidlitz 1875, Schilsky 1888); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Horion 1951); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)