Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omias rotundatus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek środkowoeuropejski, na wschód docierający do Ukrainy i Zakaukazia, na południe do północnych Włoch. W Polsce wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk na terenach nizinnych i pagórkowatych w różnych częściach kraju. Występuje w suchych środowiskach otwartych — poławiano go na polach, miejscach ruderalnych i suchych murawach, miedzach, nasłonecznionych zboczach, plantacjach owocowych — na niskich roślinach, przy podstawie drzew, pod suchymi liśćmi, wśród mchów i korzeni traw. Żeruje na różnych roślinach zielnych; we wschodniej i w południowo-wschodniej części Europy notowany jako szkodnik buraka. Imagines zimują. Samica składa jaja grupkami, po 3-5 sztuk, do gleby koło szyi korzeniowej komosy białej — Chenopodium album L., łobody rozłożystej — Atriplex patulum L. i buraka zwyczajnego — Beta vulgaris L. Larwy wyżerają głębokie rynienki w szyi korzeniowej i powodują zamieranie rośliny albo silne zahamowanie jej rozwoju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1951, Smreczyński 1966); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Bartoszyński 1937b, Smreczyński 1966, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka: Pomiechówek koło Warszawy (Bartoszyński 1937b), Warszawa-Gocławek (Cholewicka-Wiśniewska 1981); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Petryszak 1981); Góry Świętokrzyskie (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Miczulski 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Roztocze: rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963), Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Schilsky 1888); «Prasy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)