Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w prawie całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), notowany również z Kaukazu. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale z niektórych krain jeszcze nie wykazywany. Zamieszkuje nasłonecznione zbocza pagórków, pobrzeża lasu i zarośli, nasypy, skarpy dróg, grobli i tam, suche murawy, łąki i pastwiska oraz miejsca ruderalne. Postacie dojrzałe łowiono na roślinach zielnych, krzewach i krzaczastych drzewach, w ściółce, pod opadłym listowiem, wśród mchów i kęp trawy. Gatunek polifagiczny. Jako rośliny żywicielskie są podawane w piśmiennictwie: dąb szypułkowy — Quercus robur L., bodziszek czerwony — Geranium sanguineum L., jastrzębiec kosmaczek — Hieracium pilosella L., podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L. Chrząszcze wygryzają karby na brzegach liści. Rozmnaża się partenogenetycznie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1890b, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Stachowiak P. i Baraniak 1980); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Dolny Śląsk (Letzner 1881b, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Jeschke 1938); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Witkowski Z. 1969, Petryszak 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Miczulski i Olszewski 1973, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Łomnicki M.A. 1886); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Lona 1937); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)