Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Thomsoneonymus) sericeus (Schaller, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący Europę Zachodnią i Wschodnią, notowany poza tym z trzech prowincji południowych Szwecji oraz z Syberii i Mongolii. W Polsce pospolity, rozsiedlony na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla lasy liściaste i mieszane, doliny rzek i potoków, torfowiska. Żeruje na liściach i pączkach liściowych różnych gatunków drzew i krzewów liściastych, zwłaszcza topól i wierzb; wykazywany jako szkodnik koszykarskiej wierzby wiciowej — Salix viminalis L. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Koehler i in. 1961, Kadłubowski i Czalej 1962, Burzyński J. 1979, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Burakowski 1982); Puszcza Białowieska (Chłodny 1978); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Chłodny 1984b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Smreczyński 1932, Leńkowa 1957, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Burzyński J. 1979, Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Burzyński J. 1979, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981); Roztocze: Szarowola (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec (Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Koehler i in. 1961); Sudety Zachodnie (Koehler i in. 1961); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Wachtl 1870, Kotula 1873, Kotula 1874, Leńkowa 1957, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Beskid Wschodni (Trella 1934, Minkiewicz 1935b, Kuntze R. 1936, Koehler i in. 1961); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Knutelski i Kuśka 1991); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)