Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Polydrusus (Eudipnus) mollis (Ström, 1768)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej-i północnej części Europy, na południe sięgający po środkowe Włochy i Półwysep Bałkański, w Fennoskandii docierający do koła podbiegunowego; notowany ponadto z Syberii. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku po Sudety i Karpaty. Zamieszkuje w jasnych lasach liściastych, na nasłonecznionych zboczach i pobrzeżach lasu, w ogrodach owocowych i żywopłotach oraz na miejscach ruderalnych. Pojaw postaci dojrzałych przypada na kwiecień-lipiec. Żerują one na różnych krzewach liściastych i drzewach, zwłaszcza dębach, grabach, bukach, lipach, głogach i leszczynie. Gatunek notowany jako szkodnik drzew owocowych, głównie jabłoni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968); Pojezierze Mazurskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Osterloff 1882, Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Riabinin 1952, Riabinin 1958c, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Burakowski 1982); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Osterloff 1882, Lgocki 1908, Tenenbaum 1923, Smreczyński 1932, Leńkowa 1957, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Petryszak 1988, Petryszak 1991, Kuśka 1989c); Góry Świętokrzyskie (Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923, Fejfer F. 1924, Cmoluch 1987, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie: okolice Jagniątkowa (Stachowiak P. 1988b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Pawłowski J. 1967, Witrylak 1978, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Knutelski 1993); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)