Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Liophloeus (Liophloeus) tessulatus (Muller, 1776)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii i nielicznych stanowisk południowych w krajach Fennoskandii. W Polsce, chociaż nie jest znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla zarówno zimne i wilgotne środowiska, jak również stanowiska kserotermiczne. Imagines bywają poławiane od kwietnia do jesieni w dolinach rzek i potoków, na pobrzeżach lasu i cieków wodnych, mokrych łąkach, polach, w parkach i ogrodach. Chrząszcze żerują na liściach roślin zielnych. Jako rośliny pokarmowe wymieniano w piśmiennictwie: podagrycznik pospolity — Aegopodium podagraria L., mikołajek polny — Eryngium campestre L., świerząbek orzęsiony — Chaerophyllum hirsutum L., arcydzięgiel litwor — Archangelica officinalis Hoffm., lubczyk ogrodowy — Levisticum officinale Koch, oset nastroszony — Carduus acanthoides L. i oset zwisły — C. nutans L. Generacja dwuletnia. Samica od połowy maja do połowy czerwca składa ogółem 350-750 jaj w złożach, każde po 10-100 jaj, które są przyklejane na stronę dolną liści i przykrywane innymi liśćmi. Rozwój embrionalny trwa około dwu tygodni. Wylęgnięte larwy spadają na glebę, w którą wdrażają się i żerują na szyi korzeniowej i korzeniu. Na jesieni larwy przewędrowują na głębokość 30-40 cm, gdzie zimują, a na wiosnę wznawiają żerowanie, które trwa do lipca-września, kiedy to następuje przepoczwarzenie. Stadium poczwarki trwa około 3 tygodni. Młode imagines zimują w komorze poczwarkowej, w której pozostają około 8 miesięcy aż do wiosny roku następnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Osterloff 1882, Gerhardt 1890b); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932), Warszawa-Wilanów (Malkin B.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Kolbe W. 1927, Polentz 1939b, Polentz 1942); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Osterloff 1882, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Pomorski 1984); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Osterloff 1882, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Horion 1956c, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Osterloff 1882, Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1988, Petryszak 1991), Chotel Czerwony (Mazur M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Osterloff 1882, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981), Kazimierz Dolny (Malkin B.*); Roztocze (Tenenbaum 1918, Fejfer F. 1924, Łętowski 1981, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869, Schaitter 1870, Łomnicki M.A. 1886, Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1878, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Stachowiak P. 1988b), Kopaniec koło Starej Kamienicy (Malkin B.*); Sudety Wschodnie (Letzner 1878, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Wanka 1915, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Tenenbaum 1931, Smreczyński 1932); Beskid Wschodni (Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Tenenbaum 1931, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Smreczyński 1932, Horion 1956c); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Leder 1872, Kraatz 1876, Letzner 1882b, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Weise 1894c, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1935, Horion 1951, Dalla Torre i in. 1936); «GaIicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Horion 1951); «Sudety» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Dalla Torre i in. 1936, Horion 1951); «Beskidy» (Reitter 1916, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845, Letzner 1871, Gerhardt 1890b)