Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachysomus setiger (Gyllenhal in Schönherr, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w środkowej części Europy, na południe sięgający po północne Włochy, Dalmację, Bukowinę i Siedmiogród. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w ośmiu krainach; ponadto sprzed przeszło 120 laty wykazany z Gdańska, prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia. Na Wyżynie Małopolskiej dość często spotykany, lokalnie bardzo licznie (M. Mazur*). Zasiedla ciepłe i suche środowiska; bywa spotykany w jasnych lasach liściastych, zaroślach, na wapiennych i gipsowych nasłonecznionych zboczach terenów pagórkowatych oraz na terenach piaszczystych na niżu. Prowadzi skryty tryb życia — poławiano go głównie metodą przesiewu ściółki oraz pułapek glebowych. Bionomia poznana słabo. Niedojrzałe imagines łowiono na początku maja. Brak spostrzeżeń nad pokarmem w warunkach naturalnych, w hodowli postacie dojrzałe żerowały na liściach dębu szypułkowego — Quercus robur L., róż — Rosa L., koniczyny łąkowej — Trifolium pratense L., poziomki twardawej — Fragaria viridis Duch., szałwi łąkowej — Salvia pratensis L. i mniszka pospolitego — Taraxacum officinale Web.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Jaśkowa Dolina (Lentz 1871), Gdańsk (Lentz 1879, Helm 1880); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908), Poznań (Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1931, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Wrocław (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1966, Cmoluch i in. 1975, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie: Cząstków (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Tenenbaum 1931, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Smreczyński 1966, Minda-Lechowska 1981, Petryszak 1982); Sudety Wschodnie: Kozłówki koło Kietrza (Kuśka A.*); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Dieckmann 1980); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916); «Prasy Zachodnie» (Helm 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Gerhardt 1866, Kuhnt 1912, Horion 1951)