Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony głównie we Francji i w środkowej części Europy, na południe docierający do północnych Włoch oraz Bośni, ponadto wykazany z Anglii, Danii oraz jednej południowej prowincji Norwegii W Polsce notowany ze Śląska Górnego i Sudetów Zachodnich na podstawie znalezisk sprzed przeszło 140 lat, dlatego też pewne zaliczenie tego chrząszcza do fauny krajowej wymaga dostarczenia uzupełniających współczesnych materiałów (Mroczkowski i Stefańska 1992). Zasiedla pobrzeża lasu, polany śródleśne, wyręby, łąki, parki, ogrody, również owocowe, torfowiska wysokie. Imagines aktywne nocą, w ciągu dnia ukryte w ściółce, pod chrustem, opadłymi liśćmi, wśród mchów i w murszu pieńków i leżących drzew. Żeruje na liściach, kwiatostanach i owocach. Roślinami żywicielskimi są koniczyna różnoogonkowa — Trifolium campestre Schreb., koniczyna biala — T. repens L. oraz poziomki — Fragaria L., na plantacji których wyrządzają niekiedy znaczne szkody. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od kwietnia do sierpnia, w innych miesiącach najlepsze połowy uzyskiwano metodą przesiewu ściółki oraz pułapek glebowych. Samica składa około 130 jaj do gleby w sąsiedztwie szyi korzeniowej. Larwy żerują na korzeniach; przepoczwarząją się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854), Góry Kłodzkie (Dieckmann 1980); Polska (Lucht 1987); «Śląsk» (Bach 1854, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1966, Smreczyński 1981); «Karpaty Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)