Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) languidus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową, środkową i południowo-wschodnią część Europy, notowany nadto z Kaukazu. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste po regiel górny. Występuje w jasnych lasach, zaroślach, suchych łąkach, nasłonecznionych zboczach, skarpach grobli i tam, przydrożach i murawach naskalnych. Jest monofagiem, żerującym na cieciorce pstrej — Caronilla varia L. Postacie dojrzałe spotyka się w ciągu całego roku, na roślinach od połowy kwietnia do października, w pozostałych miesiącach w glebie, ściółce i wśród mchów. Stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są znane. Młode imagines po wydobyciu się z komór poczwarkowych spotykano od drugiej połowy lipca do połowy września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Neresheimer i Wagner H. 1929, Zumpt 1931, Neresheimer i Wagner H. 1939
KFP 19 Podlasie Szymczakowski 1965, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Dolny Śląsk Letzner 1881b, Gerhardt 1890b, Kolbe W. 1924, Polentz 1933, Polentz 1936e, Romankow i Ruszkowski 1955, Kuśka 1977, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Górny Śląsk Polentz 1939b, Kuśka 1973, Kuśka 1977, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Anonim 1922, Smreczyński 1929, Dieckmann 1966c, Witkowski Z. 1975, Kuśka 1977, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1983
KFP 19 Wyżyna Małopolska Szymczakowski 1960, Kuśka 1977, Kuśka 1989c, Petryszak 1981, Petryszak 1991
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Kuśka 1989c
KFP 19 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1981, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Petryszak 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Roztocze Tenenbaum 1931, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992
KFP 19 Sudety Zachodnie Stachowiak P. 1988b, Kania 1991b
KFP 19 Beskid Zachodni Wanka 1920, Hubenthal 1929b, Gondek i in. 1966, Kuśka 1977, Kuśka 1982, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Beskid Wschodni Smreczyński 1955c, Petryszak 1982, Cmoluch i in. 1983
KFP 19 Pieniny Tenenbaum 1931, Tenenbaum 1938, Gotwald 1968, Kuśka 1977, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Cmoluch i in. 1983, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Polska Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska Południowa Dieckmann 1980
KFP 19 «Śląsk» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916