Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) lepidus Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w basenie Morza Śródziemnego i prawie całej Europie (prócz skrajnych obszarów północnych), sięgający na wschód po Syberię, notowany poza tym jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce ryjkowiec pospolity, rozsiedlony na całym obszarze od wybrzeży Bałtyku po Karpaty. Zamieszkuje zarówno wilgotne, jak i suche środowiska; spotyka się go na łąkach, pobrzeżach lasów, skarpach tam i grobli, torfowiskach, słonawiskach, w dołach cegielnianych, kamieniołomach, uprawach roślin motylkowatych, miejscach ruderalnych, ogrodach, parkach i na skwerach miejskich. Żyje na koniczynie łąkowej — Trifolium pratense L., koniczynie białoróżowej — T. hybridum L., koniczynie białej — T. repens L., lucernie siewnej — Medicago sativa L. i może wyrządzać szkody w uprawach tych roślin. Postacie dojrzałe poławiano w ciągu całego roku, na roślinach od kwietnia do połowy listopada, zimą w ściółce, kępach traw i na glebie pod szczątkami roślinnymi. Samice składają jaja do gleby od wiosny do jesieni. Larwy żerują na korzeniach. Z jaj wcześniej złożonych wywodzi się nowe pokolenie przed jesienią, z jaj złożonych później pochodzą larwy, które dopiero po przezimowaniu przeobrażają się wiosną roku następnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968, Wanat 1989); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Cmoluch 1961, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Iwan 1988); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982, Chudzicka i Cholewicka 1990); Podlasie (Karpiński 1949d, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983); Puszcza Białowieska (Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1881b, Gerhardt 1890b, Romankow i Ruszkowski 1955); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1881b, Gerhardt 1890b), Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Schubert 1934, Kuśka 1982, Mazur M. 1983, Knutelski 1991); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Eichler W. 1914, Witkowski Z. 1969, Witkowski Z. 1975, Petryszak 1971, Wnuk i Wiech 1980, Mazur M. 1983, Wiech 1984, Wiech i Jaworska 1990, Knutelski 1991); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Wiech 1984, Wanat 1987, Petryszak 1988, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Wiech 1984, Wiech 1985b, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1958b, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Minda 1978, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1990, Wiech 1984, Wiech 1985b, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Knutelski 1991, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Mazur M. 1992); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Witkowski Z. i Mazur M. 1983, Witkowski Z. 1984), Osuchy nad Tanwią (Mazur M. 1992); Sudety Zachodnie (Letzner 1881b, Gerhardt 1890b); Sudety Wschodnie (Gutfleisch 1859, Letzner 1881b, Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni (Kotula 1874, Stobiecki 1883, Gondek i in. 1966, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988, Knutelski 1991); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982), Zatwarnica (Malkin B.*); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873, Jakuczun i Kuśka 1979, Jakuczun i Kuśka 1987, Petryszak 1982, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smulikowski 1924, Smreczyński 1966, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Reitter 1870, Letzner 1871, Schilsky 1888, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «województwo krakowskie» (Juszczyk 1950)