Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cossonus linearis (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, notowany też z Wysp Brytyjskich, Danii oraz ze Skanii w Szwecji; na wschód docierający do Kaukazu, Kazachstanu i Mongolii. W Polsce występuje w całym kraju (z wyjątkiem wyższych partii górskich), nie jest jednak notowany jeszcze z niektórych krain. Zasiedla wilgotne lasy, parki, zadrzewienia na pobrzeżach wód i w dolinach rzecznych. Rozwój larwalny odbywa w wilgotnym, butwiejącym drewnie pni i pniaków, głównie starych drzew topoli i wierzb, rzadziej innych drzew liściastych. Postacie dojrzałe spotykano w ciągu całego roku, zwłaszcza w maju-lipcu, lokalnie w większej liczbie osobników w miejscu wylęgu, także pod odstającą korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Folwaczny 1973); Pojezierze Pomorskie: Stargard Szczeciński (Folwaczny 1973); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879, Folwaczny 1973); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Folwaczny 1973, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Folwaczny 1973, Burakowski 1982); Dolny Śląsk (Polentz 1929l, Folwaczny 1973); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Folwaczny 1973); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Folwaczny 1973, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Lublin (Cmoluch 1972); Roztocze: Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Nowy Sącz (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Smreczyński 1972, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Scholtz 1845, Schilling 1846, Zebe G. 1871, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1904); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1886)