Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeophagus lignarius (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek europejski, rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowych części Fennoskandii aż po kraje śródziemnomorskie. W Polsce chrząszcz rzadko i lokalnie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w ośmiu krainach, przy czym dane o występowaniu na niektórych obszarach opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla lasy liściaste i mieszane, stare parki, ogrody, zadrzewione doliny rzeczne, aleje i stare drzewa przydrożne. Rozwój larwalny odbywa w butwiejącym, wilgotnym drewnie drzew liściastych, rzadziej iglastych. Postacie dojrzałe poławiano w ciągu całego roku, poczwarki obserwowano w listopadzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Schmidt C.O.F.G. 1839, Helm 1883, Bartoszyński 1937, Kleine 1940, Folwaczny 1973); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Folwaczny 1973); Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1972); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1973), Wrocław (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1973); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Oleśnica (Folwaczny 1973); Górny Śląsk: Bytom (Polentz 1935); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1972, Folwaczny 1973); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Wisła (Stefek 1939); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1972, Folwaczny 1973); Pieniny: Krościenko (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Smreczyński 1972)