Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bagous (Bagous) frit (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozpowszechniony w zachodniej, środkowej i północnej części Europy, sięgający w Szwecji poza koło podbiegunowe. W Polsce jest ryjkowcem mało znanym i bardzo rzadko spotykanym, notowanym tylko z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach. Występuje w środowiskach wilgotnych; znajdowano go przeważnie wśród mchów. Rozwój przebiega w kłączach bobrka trójlistnego — Menyanthes trifoliata L., rosnącego w kępach mchu torfowca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Międzyzdroje (Neresheimer i Wagner H. 1930, Dieckmann 1964, Smreczyński 1972); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871), Jędrzychowice woj. Leszno (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Dieckmann 1964, Dieckmann 1983), Siennica woj. Siedlce (Dieckmann 1964, Smreczyński 1972); Dolny Śląsk (Gerhardt 1870c, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kulczyński W. 1873), Częstochowa-Zacisze (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Dieckmann 1983, Lohse 1983, Koch K. 1992); «Prusy» (Pfeil 1857, Reitter 1916); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Prusy Zachodnie» (Helm 1888); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)